Obchodní podmínky

Provozovatel:
Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž s.r.o.
Na Kopečku 1487, 767 01 Kroměříž
IČO:26240904 DIČ:26240904
Zapsáno v OR u KS Brno, odd.C,vl.39514

Definice obchodu:
Společnost Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž s r.o. nabízí prostřednictvím svých internetových stránek www.arcibiskupskevino.cz celý sortiment vín, kávy a doplňků s vínem spojených k prodeji prostřednictvím internetové objednávky. Tento obchod je určen firmám, institucím a koncovým klientům se zájmem o víno. Jeho struktura je nastavena tak, aby univerzálně poskytoval co nejširší nabídku vín široké škále klientů.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:
1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.arcibiskupskevino.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Ročníky slouží pouze k informačnímu charakteru a nejsou považovány za přesný popis konkrétního vína. To znamená, že nebudou brány v úvahu reklamace na změnu ročníků jako záměny objednaného vína. Toto pravidlo je reakcí na plynulé nahrazování ročníků jednotlivými viny. Je potřeba zmínit jen minimální kvalitativní odchylky u těchto vín.
8. Minimální výše objednávky je 1000,-Kč včetně DPH (a minimálně 6 lahví).

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
9. Veškeré zboží bude expedováno nejpozději 48 hodin po přijetí objednávky v pracovní dny + doba na doručení obchodního balíku přepravní společností PPL, v praxi se jedná o 2 – 3 pracovní dny. V případě, že některé z objednaných položek nejsou v požadovaném množství právě skladem, je zákazníkovi expedována ta část objednávky, která je k dispozici. Následně bude zákazník informován o předběžném datu vykrytí zbytku objednávky a požádán o potvrzení, zda na tomto následném vykrytí stále trvá.
10. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován na stránkách internetového obchodu. Jedná se o platby: dobírkou prostřednictvím České pošty nebo PPL, přímo při předání zboží našemu pracovníkovi (jen u velkých objednávek, po předchozím telefonickém potvrzení), případně bankovním převodem na základě našeho potvrzení objednávky (zda jsou všechny položky skladem) či osobním vyzvednutím v prostorách vinotéky AZVK
. Přepravné a balné se účtuje dle poplatného ceníku PPL. V ceně je i atestovaný polystyrenový obal. Ceny jsou včetně DPH. Ceník PPL ZDE.

Objednané množství
12. Základní objednané množství je 6ks, avšak libovolné skladby. Namixujte si tedy balení podle své chuti. Další objednané množství je libovolné dle vašeho výběru.

Reklamace
13. Pokud zboží bylo doručeno rozbité či poničené – pokud je to zřejmé již při doručení zásilky, nepřebírejte jí a tuto zásilku odmítněte. Pokud závadu zjistíte až po rozbalení zásilky prosím informujte nás neprodleně na telefonu 739 390 453 a poničené položky vám budou obratem zaslány (samozřejmě zdarma). Vyhrazujeme si právo na vyzvednutí rozbitých či poničených lahví. Jako důkaz je naprosto dostačující také fotografie.
14. V případě, že při konzumaci zjistíte, že víno má senzorické vady a víno se tak stalo chuťově nepoživatelné, informujte nás a obratem Vám zašleme náhradní láhev. V tomto případě je nutné takto vadné víno uchovat – přepravní firma či náš pracovník víno vyzvedne. Akceptujeme reklamace jen lahví, ve kterých zbývá alespoň 2/3 vína.
15. Pokud omylem dostanete jiné víno než které jste si objednali či nesouhlasí fakturovaná částka, prosím informujte nás a obratem dojde k nápravě.
16. Na prodané víno se vztahuje standardní reklamační lhůta. Pro uznání reklamace nevztahující se na body 13-15 je potřeba po celou dobu víno uchovávat: v konstantní teplotě 8-12°, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez zásadních manipulací. Navíc tyto podmínky musí být trvalé, konstantní a bez jakýchkoliv náhlých změn. Prodávající bude požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak reklamace nebude uznána.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
17. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat hodnotě objednaného zboží a nebudou do ní započítány přepravní náklady fakturované prodejcem.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
18. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
c) vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
19. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
Závěrečná ustanovení
20. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
21. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně balného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.arcibiskupskevino.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
22. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž s.r.o.
Dne 1.7.2015