Vinice

Vsoučasnosti vlastníme 6,5ha vinic.Vinice jsou orientovány jihojihozápadním směrem.Vinice byli vysazovány v letech 1997,1998 a 2003.Odrůdová skladba Rulandské šedé,Rulandské bílé,Ryzlink rýnský,Cabernet Moravia,Svatovavřinecké a Modrý Portugal.Vinice se nachází ve vinařské oblasti Morava,podoblasti slovácké,vinařské obci Hluk a vinařské trati Husí hora.Vinice pěstujeme podle pravidel integrované produkce.Vinice jsou opatřeny závlahou.

Husí hora v trati svatého Antonína Paduánského je nejstarší viniční tratí v Hluku.Vinice v Hluku byly svobodné tj.mohly se prodávat nebo odstupovat.R.1592 uvádí pan Arkleb z Kunovic:K Hluku jsou vinohrady veliké,z kterýchž se desátek dává pánu.Hlucké víno bylo vyhlášené a výborné kvality.Název trati Husí hora pochází od původního majitele vinic zemana Húsa.

Geologické podloží: Území je budováno dílčí bělokarpatskou jednotkou magurského flyše. Vyskytují se zde jemně zrnité deskovité vápence, béžové a okrové slíny a šedé vápnité střípkovité jílovce hluckých vrstev hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. Stáří zdejších sedimentů odpovídá spodní křídě , kdy se v těchto místech rozlévalo druhohorní moře.

Půda:Kamenitá díky podloží,sprašovitá hnědozem ochuzená o jíl,který se hromadí v podorničním horizontu.

Klimatické podmínky:Hlucko se nachází v klimaticky teplé oblasti.Oblast je teplá,mírně vlhká s mírnou zimou.Průměr ročních srážek je kolem 600mm.

Podstatnou část hroznů nakupujeme od smluvních partnerů firmy Lone Násedlovice a Vinohradnická společnost Polešovice.Jedná se o odrůdy Tramín červený,Chardonnay,Veltlínské zelené,Irsai Oliver,Ryzlink rýnský,Frankovka,Rulandské modré,Muškát moravský,Muller Thurgau a Sauvignon.